více jak 30 let praxe

v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie a geotechnika

chart-area-solid.svg

Inženýrská geologie

Inženýrskogeologické průzkumy, posudky, rešerše pro zakládání staveb, projekty inženýrskogeologických prací, geohazardy, ověřování příčin svahových deformací

Více

hard-hat-solid.svg

Geologické dozory

Geotechnické a geologické dozory na stavbách, geologické dozory při provádění pilot, stanovení těžitelnosti a vhodnosti zemin a hornin do zemních těles a podloží

Více

water-solid.svg

Hydrogeologické práce

Vyjádření hydrogeologa k zasakování srážkových a přečištěných odpadních vod, posudky, pasportizace vodních zdrojů, režimní měření, ochrana podzemních vod, kontaminace zemin

Více

tachometer-alt-solid.svg

Polní zkoušky

nálevové a vsakovací zkoušky, ve spolupráci s dalším subjektem statické a dynamické penetrace, statické zatěžovací zkoušky deskou

Více

dungeon-solid.svg

Podzemní stavby

Geologická dokumentace podzemních děl včetně zpracování geologických map a řezů, geologická a geotechnická dokumentace průzkumných jádrových vrtů pro podzemní stavby

Více

ruler-solid.svg

Pasportizace

Pasportizace technického stavu objektů před zahájením stavebních prací (např. před realizací výkopů pro rekonstrukci vodovodů nebo kanalizací), repasportizace po stavbě

Více

handshake.svg

Zákazníci

Mezi mými zákazníky byla řada

individuálních stavebníků rodinných domů

včetně projekčních a stavebních firem, jako např.

H-PRO spol. s r.o.

VIAMONT DSP a.s.

Kellergrundbau - speciální zakládání, spol. s r.o.

Metrostav a.s.

EUROVIA CZ a.s.

AZ Consult, spol. s r.o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Skanska a.s., Divize Betonové konstrukce

a další

clipboard-list-solid.svg

Výběr z realizovaných zakázek

 • Janov u Nového Boru – Rodinný dům – Inženýrskogeologický posudek
 • Ústí nad Labem – Na Vyhlídce – Rodinný dům – Inženýrskogeologický průzkum
 • Česká Kamenice – Dětský domov „Země dětí“ a ŠJ – oprava opěrných zdí – Inženýrskogeologický průzkum
 • Kostomlaty pod Milešovkou – revitalizace historického centra – Inženýrskogeologický průzkum
 • Oprava železničního spodku a opěrné zdi 098 Děčín hl.n. – Bad Schandau v km 11,660 – 11,770. Inženýrskogeologický posudek.
 • Oprava železničního svršku a spodku trati 081 Česká Kamenice – Mlýny. Inženýrskogeologický průzkum trati poškozené v důsledku bleskových povodní z 6 – 8.8.2010
 • Vodní dílo Mlýnice - geologická dokumentace průzkumných a vztlakoměrných vrtů, vyhodnocení vodních tlakových zkoušek
 • Vodní dílo Jezeří (Moritzova přehrada) - geologická dokumentace průzkumných a vztlakoměrných vrtů

 • Kristin Hrádek v k.ú. Maxičky – hydrogeologické posouzení vydatnosti stávajícího vodního zdroje a zasakování přečištěných odpadních vod
 • Kristin Hrádek v k.ú. Maxičky – zasakování srážkových vod – Hydrogeologický posudek
 • Louny – pramenní vývěr na parcele p.č. 3108/6 a příkop v Zeměšské ulici – Hydrogeologický posudek
 • Knínice u Touchořin – Rodinný dům – Inženýrskogeologický průzkum a vyjádření hydrogeologa
 • Ostré (Úštěk) – Vyjádření hydrogeologa k zasakování přečištěných odpadních vod
 • Trmice - stavební úpravy dvora za objekty Fügnerova 448 a 345 - hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod
 • Polevsko - projekty průzkumných vrtů pro individuální zásobování podzemní vodou

 • Ústí nad Labem – UJEP – geotechnický dozor zhotovitele při realizaci pilot
 • Oprava tělesa železničního svršku a spodku v TÚ Mlýny - Jedlová po přívalových deštích dne 6.-8. srpna 2010 – Geologický dozor v rámci autorského dozoru projektanta
 • Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – Geotechnický dozor 
 • Ústí nad Labem, Hradiště - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, pasportizace exteriérů
 • Trmice, Horská ulice - rekonstrukce kanalizace - pasportizace exteriérů
 • Lovosice, Labská - rekonstrukce kanalizace - pasportizace domu č.p. 451
 • Vilémov u Šluknova – ČOV – Dosazovací a aktivační nádrže – inženýrskogeologické posouzení základových spár
 • Dolní Postevna - kanalizace - posouzení těžitelnosti hornin
 • Děčín – Constellium - Nové základy strojů a zařízení – prohlídka základových spár inženýrským geologem
 • Island - Nordfjardargöng - geologická dokumentace ražeb 7,5 km dlouhého silničního tunelu na Islandu
 • Island - geologická a geotechnická dokumentace průzkumných jádrových vrtů při ražbě tunelu Nordfjadargöng

Zkušenosti z tunelových staveb:

Island:

 • Hedinsfjardargöng Project
 • Nordfjardargöng Project

Česká republika:

 • Průzkumné štoly a tunely Panenská v Krušných horách
 • Tunel Radejčín

+420 721 887 616

   envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz 

    Ústecký a Liberecký kraj
linkedin.svg