O mně

V oblasti geologicko – průzkumných prací, geologických dozorů na stavbách a geologických prací v podzemí pracuji již více jak 30 let.

Vystudoval jsem hornickou geologii a geologický průzkum na Hornicko - geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě a v oblasti aplikované geologie působím nepřetržitě od roku 1989. Pracoval jsem nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Disponuji osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie (Rozhodnutí MŽP ČR č. 1693/2003) a v oboru sanační geologie (Rozhodnutí MŽP ČR č. 2146/2011).

Své zkušenosti nabízím jak stavebníkům rodinných domů, tak i projekčním společnostem, stavebním firmám, územním samosprávám a dalším subjektům, kteří projeví o spolupráci zájem.

Mým cílem je odvést kvalitní práci podle potřeb zákazníka.

+420 721 887 616

 envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

   Ústecký a Liberecký kraj
linkedin.svg