Polní zkoušky

statická zatěžovací zkouška
  • Vsakovací a nálevové zkoušky
  • Měření skleroskopické tvrdosti hornin Schmidtovým kladivem 

Ve spolupráci mohu zajistit:

  • Realizaci sond pomocí těžké statické penetrace s tlačnou kapacitou 200 kN (sondáž CPTM, CPTU) - metoda má své významné místo jak při geotechnických průzkumech, tak i při kontrolách ulehlosti písčitých a štěrkovitých zemin v násypech nebo v jejich podloží. 
  • Realizaci statických zatěžovacích zkoušek deskou (SZZ) - 

    tato metoda se používá na všech významnějších stavbách, kde je třeba rychle ověřit míru zhutnění a únosnost zemin (stavby silnic, železnic, průmyslových podlah apod.)

  • Realizaci sond dynamické penetrace

+420 721 887 616

  envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

  globe-europe-solid.svg Ústecký a Liberecký kraj