Pasportizace staveb

P1011074.JPG

  • Pasportizace technického stavu staveb před zahájením stavebních činností
  • Repasportizace technického stavu staveb po ukončení stavební činnosti

Smyslem pasportizace je zdokumentovat technický stav objektů potencionálně ohrožených plánovanou stavební činností v jejich blízkosti. Na základě provedené pasportizace lze následně odlišit poruchy staveb, které vznikly ještě před zahájením plánovaných stavebních prací od poruch, které mohly být zapříčíněny stavební činností (typicky např. od výkopů pro kanalizaci, plyn nebo vodovod) 

Výstupem prací jsou pasporty jednotlivých objektů s podrobnou fotodokumentací a s technickou zprávou. Součástí vyhodnocení je i stanovení míry ohrožení jednotlivých objektů a technická doporučení pro eliminaci, případně minimalizaci škod apod.

+420 721 887 616

  envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

  globe-europe-solid.svgÚstecký a Liberecký kraj