Podzemní stavby

tunely Island.JPG

  • Primární geologická dokumentace výrubů při ražení podzemních staveb (tunely, štoly, šachty)
  •  Geologické mapování v podzemí
  • Konstrukce geologických map podzemních děl
  • Dokumentace geotechnických poměrů během ražeb
  • Zpracování kompasových měření
  • Geologická a geotechnická dokumentace průzkumných jádrových vrtů pro tunelové stavby (litologie, stratigrafie, evidence návrtů, RQD, TCR, SCR, geotechnická dokumentace diskontinuit, Schmidt Hammer Test)
  • Vymezení kvazihomogenních inženýrskogeologických bloků v trase díla
  • Interpretace laboratorních a polních zkoušek pro tunelové stavby
  • Zpracování geologické dokumentace dle Vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb.

+420 721 887 616

  envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

  globe-europe-solid.svgÚstecký a Liberecký kraj