Geologické dozory

Č. Kamenice - štěrkové piloty - dozor.JPG
  • Geologické dozory při provádění pilot
  • Geologické dozory při hloubení zářezů a sypání násypů
  • Geologické dozory při sanaci sesuvných svahů
  • Zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelnosti a vrtatelnosti
  • Určení vhodnosti zemin a kameniva do zemních konstrukcí a do zemních plání a aktivních zón komunikací
  • Geologické dozory a geologická dokumentace zemních prací
  • Kontrola kvality základových spár
  • Kontrola skutečně zastižených geologických poměrů na stavbě s poměry předpokládanými v projektové dokumentaci stavby 
  • Analýza geotechnických rizik v předprojektových fázích
  • Geotechnický dozor při výstavbě objektů protipovodňových opatření (zemní hráze, těsnící stěny apod.)

+420 721 887 616

  envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

   globe-europe-solid.svg Ústecký a Liberecký kraj